När man korrigerar enligt de principer som gäller för Dornterapi måste kunden och terapeuten samarbeta. Medan terapeuten korrigerar behöver kunden alltid göra speciella rörelser. Genom att göra dessa, kan terapeuten försäkra sig om att inga muskler eller ligament skadas samt att musklerna tillåter en korrigering och inte går in i en reflexmässig spänning. Ryggkotan, bäckenet eller leden kan då korrigeras utan särskilt mycket kraft från terapeuten. I och med att kunden gör dessa rörelser och terapeuten arbetar i den rörelsen kan man behadla flera gånger utan att problem uppstår eftersom leder, ligament och muskulatur arbetar utifrån sin naturliga fysiologi.

SALONG KROPPSVÅRDEN 

Lundbyvägen 3

ÅKERS STYCKEBRUK


Massageterapeut

Camilla Holmqvist

tel 0733 340 678

mail camilla@kroppsvarden.se


Fotvårdsterapeut

Marianne Henriksson

tel 070 275 16 28

mail skonafotter@live.se


Integrativ Dornterapi är en försiktig, mjuk metod där terapeuten alltid behöver ha en aktiv kommunikation med kunden. Det är inte en våldsam eller kraftfull metod eller en metod där terapeuten arbetar med plötsliga rörelser. Målet med Dornterapi är att återställa jämvikten hos kunden, dvs att uppnå en normal kroppsbalans.

Behandlingen inriktar sig huvudsakligen på problem i de muskulära och skelettala systemen, men genom att man behandlar ryggraden och dess kotor ur vilka spinalnerverna löper, påverkas även de inre organen. Dornterapi används därför även för inre organproblematik.

En av de viktigaste aspekterna med Dornterapin är dialogen och samarbetet mellan terapeut och patient. Den måste vara aktiv så att terapeuten kan använda det lämpliga trycket för att behandla just denna patient. En annan viktig aspekt av Dornterapin är att alltid respektera kundens smärttröskel och aldrig passera den. Kunden måste alltid kunna acceptera den smärta som behandlingen medför.

Vi säljer självklart presentkort - den omtänksamma presenten till alla som redan har allt!


Camilla Holmqvist © 2010