Camilla Holmqvist © 2010

Massage har många positiva effekter både kroppsligt och mentalt, bland annat:

* Får förkortad och spänd muskulatur mjuk, elastisk och avslappnad.

* Ger snabbare läkning efter skada.

*  Förbättrar blod- och lymfcirkulationen.

* Stärker immunförsvaret

* Ökar leden rörelseförmåga.

* Ger lugnare och förbättrad andning.

* Ger ökad koncentrationsförmåga.

* Påverkar de inre organen på ett positivt sätt

* Ökar utsöndringen av vätska och slaggprodukter i kroppen

* Ger en ökad kroppskännedom 

* Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar 

* Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang 

* Motverkar spänningar vid smärttillstånd 

* Motverkar stress 

* Ger kroppen ett allmänt välbefinnande

Kort sagt leder massage till avspänd, smidig muskulatur vilket ger bättre rörelseförmåga och kroppshållning.

 

 

Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang. Massage ökar blodgenomströmningen och tillsätter nytt syre till musklerna vilket gör att även en avslappnade massage ger positiva effekter. Dessutom frigörs hormotet oxytocin, det sk lugn-och rohormonet, vilket gör att stressade personer kommer ned i varv. Massage hjälper även till vid återhämtning av muskler vid träning och skador.

Vi säljer självklart presentkort - den omtänksamma presenten till alla som redan har allt!

Massage ska inte ges vid:

*Feber och infektioner

*Uttalad benskörhet

*Primär eller sekundär tumör i kotpelare eller ryggmärg

*Akuta skador

*Akuta inflammationer

*Diskbråck

*Färska frakturer

*Reumatisk sjukdom i halsrygg

*Skelettinfektioner

*Akut trauma mot kotpelaren

 för

Lundbyvägen 3

SALONG KROPPSVÅRDEN 

ÅKERS STYCKEBRUK

 

Massageterapeut

Camilla Holmqvist

tel 0733 340 678

mail camilla@kroppsvarden.se

 

Fotvårdsterapeut

Marianne Henriksson

tel 070 275 16 28

mail skonafotter@live.se

 

Konsultera alltid läkare innan du väljer massage som behandling vid:

*Blödarsjuka

*Hjärtkärlsjukdomar

*Kärlproblem som åderbråck, proppar, åderförkalkning och inflammation i kärl

*Oförmåga till avspänning

*Öppna sår och variga processer

*Kraftiga eksem

*Graviditet