Camilla Holmqvist © 2010

En massör arbetar med massage och muskeltöjningar i friskvårdande syfte men kan även behandla lindrigare besvär som uppstått pga muskelspänningar. Med friskvårdande syfte menas att förebygga och motverka spänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle. En massör jobbar enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

Massageterapeut

En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar, ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. En massageterapeut kan, förutom det en massör kan, jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten. En massageterapeut jobbar, liksom en massör, enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

I Sverige finns Branschrådet Svensk Massage som säkerställer kvalitén på svensk massage i massörutbildningar runt om i Sverige genom certifieringsprov.

Det finns många olika titlar på oss som är verksamma inom muskelvård.

Kroppsterapeuternas riksförbund organiserar bla massörer. Ett medlemskap där innebär att man har patient-och ansvarsförsäkring samt att man följer branschens etiska regler.

För medlemskap som massör i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är kravet lägst certifierad massör av Branschrådet Svensk Massage.

Skillnad mellan massör och massageterapeut enligt Branschrådet Svensk Massage:

Massör

Vi säljer självklart presentkort - den omtänksamma presenten till alla som redan har allt!

 för

Lundbyvägen 3

SALONG KROPPSVÅRDEN 

ÅKERS STYCKEBRUK

 

Massageterapeut

Camilla Holmqvist

tel 0733 340 678

mail camilla@kroppsvarden.se

 

Fotvårdsterapeut

Marianne Henriksson

tel 070 275 16 28

mail skonafotter@live.se